MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2017/2018

(dále také jen „Tipsport ELH“)

1.  ČÁST – DLOUHODOBÁ

V této části soutěže se spolu družstva utkají čtyřkolově každý s každým, tj. každé družstvo v této části sehraje 52 zápasů. Úkolem této části soutěže je určit pořadí družstev pro 2. část. Pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (dále také jen „SDŘ“). V průběhu této části je pořadí určováno dle článku 416 SDŘ. 

Utkání jsou hrána v tříbodovém systému dle čl. 403 SDŘ. 

Při tříbodovém systému jsou body udělovány takto:

a)   tři body pro družstvo za vítězství po skončení základní hrací doby,

b)   po jednom bodu každému družstvu za nerozhodný stav po skončení základní hrací doby,

c)    dodatečný bod získá družstvo, které zvítězí v prodloužení nebo v samostatných nájezdech k určení vítěze,

d)   za prohrané utkání v základní hrací době žádný bod.

Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ.

Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ

Určení pořadí družstev

Článek 416 SDŘ

Pořadí družstev v době, kdy ještě neskončila soutěž nebo její část se určí podle:

a)    vyššího počtu bodů,

b)    vyššího brankového rozdílu,

c)    vyššího počtu vstřelených branek.

Článek 417 SDŘ

Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy zařazenými do téže skupiny soutěže se určí:

a)    Podle vyššího celkového počtu bodů.

b)    Kde dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude určeno výsledky utkání sehraných mezi těmito družstvy sestavením minitabulky. Pokud stejný počet bodů má více družstev a tato družstva nemají stejný počet vzájemných utkání, postupuje se dále podle písm. d) tohoto článku.

c)    Jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá, pak budou uplatněny dosažené branky; v tomto případě počet branek obdržených bude odečten od počtu branek vstřelených a družstvo s větším kladným rozdílem anebo s menším záporným rozdílem získá vyšší pořadí; jestliže taková družstva mají stejný i rozdíl branek, pak vyšší pořadí získá družstvo s vyšším počtem vstřelených branek.

d)    Jestliže rovnost trvá nadále, pak budou uplatněny branky ze všech utkání sehraných ve skupině.

e)    Jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání, pak vyšší pořadí získá družstvo s větším počtem vstřelených branek.

f)     Pokud dvě nebo více družstev jsou v rovnosti, vytvoří se zvláštní minitabulka těchto družstev se započítáním výsledků těchto družstev s nejblíže lépe umístěným družstvem mimo původní minitabulku. Pro stanovení pořadí ve zvláštní minitabulce se uplatní 1. body, 2. rozdíl branek, 3. více vstřelených branek. Pokud lze určit pořadí alespoň některých družstev ve zvláštní minitabulce, další kroky budou rozhodovat jen o pořadí zbývajících družstev.

g)    Pokud družstva zůstávají v rovnosti, použijí se výsledky těchto družstev s jedním dalším lépe umístěným družstvem mimo minitabulku.

h)    Tento postup pokračuje až do započítání všech lépe umístěných družstev, poté se jednotlivě započítávají všechna hůře umístěná družstva.

i)     Jestliže dvě družstva zůstávají v definitivní rovnosti po svém posledním vzájemném utkání ve skupině, pak toto utkání bude prodlouženo podle pravidla pro utkání hraná do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ.

j)     Pokud pořadí o vítěze soutěže, postup do další části soutěže, postup do vyšší soutěže, o udržení a o sestup nelze určit podle písm. a) až i) tohoto článku, bude v dlouhodobé soutěži nařízeno rozhodující utkání podle čl. 404 SDŘ s tím, že Řídící orgán soutěže určí místo utkání a pořádající klub. V krátkodobé soutěži se uskuteční střelecká soutěž dle čl. 408 SDŘ.

k)    Umístění na jiných místech tabulky než je uvedeno v písm. j) tohoto článku bude hodnoceno jako dělené pořadí.

2.  ČÁST – A) PŘEDKOLO PLAY-OFF

Do této části soutěže postupují družstva, která se v 1. části – dlouhodobé umístila na 7. – 10. místě. Na 3 vítězná utkání se v něm utkají 7. s 10. družstvem po 1. části – dlouhodobé, 8. s 9. družstvem po 1. části – dlouhodobé, přičemž první dvě utkání se hrají na ledě 7. a 8. družstva, třetí, případně čtvrté utkání na ledě 9. a 10. družstva, případné páté utkání opět na ledě 7. a 8. družstva.

Utkání této části soutěže, s výjimkou utkání č. 373 a 374, se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ, s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany a hájí branky vzdálenější k jejich hráčské lavici.

Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že samostatné nájezdy začínají s pěti různými střelci z každého družstva, brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

Utkání č. 373 a 374 se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ, s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany a hájí branky vzdálenější k jejich hráčské lavici.

Nepadne-li branka v prodloužení, následuje po osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy další dvacetiminutové prodloužení, přičemž tento systém se opakuje až do rozhodnutí. Před každým prodloužením si družstva mění strany.

Vítězná družstva postupují do části 3a) – Generali play-off o titul „Mistr České republiky“.

         b) družstva na 11. – 14. místě o umístění

Této části soutěže se zúčastní družstva, která se po 1. části – dlouhodobé umístila na 11. – 14. místě. Družstva se utkají dvoukolově každý s každým s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části – dlouhodobé.

Pro utkání platí předpisy jako pro utkání 1. části – dlouhodobé. Družstva, která se po skončení této části soutěže umístí na 13. a 14. místě, se utkají s vítěznými semifinalisty I. ligy ČR o udržení v Tipsport ELH v části 3b) – o udržení, resp. o postup do Tipsport ELH.

3.  ČÁST – A) GENERALI PLAY-OFF O TITUL „MISTR ČESKÉ REPUBLIKY“

Do této části soutěže postupují družstva, která se po 1. části – dlouhodobé umístila na 1. – 6. místě a dvě vítězná družstva z části 2a) – předkolo play-off.

Všechna kola této části soutěže (čtvrtfinále, semifinále a finále) se hrají na 4 vítězná utkání. Pro sestavování dvojic všech kol této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části – dlouhodobé hraje s družstvem umístěným nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo s druhým nejhůře umístěným družstvem atd.

První, druhé, případně páté a sedmé utkání daného kola této části soutěže se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části – dlouhodobé a třetí, čtvrté, případně šesté utkání u družstva umístěného hůře.

Utkání této části soutěže, s výjimkou utkání č. 403 – 414, č. 423 – 428 a č. 433 – 435, se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ, s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany a hájí branky vzdálenější k jejich hráčské lavici.

Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že samostatné nájezdy začínají s pěti různými střelci z každého družstva, brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

Utkání č. 403 – 414, č. 423 – 428 a č. 433 – 435 se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ, s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany a hájí branky vzdálenější k jejich hráčské lavici.

Nepadne-li branka v prodloužení, následuje po osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy další dvacetiminutové prodloužení, přičemž tento systém se opakuje až do rozhodnutí. Před každým prodloužením si družstva mění strany. 

b) – o udržení, resp. o postup do Tipsport ELH 

Družstva, která se po skončení části 2b) – družstva na 11. – 14. místě o umístění umístí na 13. a 14. místě, se utkají s vítěznými semifinalisty I. ligy ČR.

Družstva se utkají čtyřkolově každý s každým.

Pro utkání platí předpisy jako pro utkání 1. části – dlouhodobé. Družstva, která skončí po této části na prvním a druhém místě, získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v Tipsport ELH 2018/2019.

V této části soutěže mohou za zúčastněné kluby nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2017/2018 za příslušný klub odehráli minimálně 15 utkání, přičemž platí následující výjimky:

i.    Podmínku 15 odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit ten hráč, který do příslušného klubu přišel na hostování, nebo přestoupil před 01.05.2017, a v pozdějším období nebyla jeho registrační práva převedena tak, aby hráč ztratil souvislou oprávněnost startu za klub, např. v souvislosti s realizací hostování dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (dále také jen „PŘ“).

ii.    Podmínku 15 odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění hrát za klub do 15.12.2017 a v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný klub.

iii.   Podmínku 15 odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit takový brankář, pokud se v přecházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání a utkání, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj fakticky zasáhl, rovnal minimálně 15.