24. 11. 2022 | Tisková zpráva

Rozhodnutí předsedy DK ELH

Jaroslav Vlach (Bílí Tygři Liberec), David Musil (HC DYNAMO PARDUBICE),

HC KOMETA BRNO

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení zabýval jednáním hráče Jaroslava Vlach (Bílí Tygři Liberec) na základě informací ze zápisu o utkání č. 0114 HC KOMETA BRNO – Bílí Tygři Liberec hraném dne 22. 11. 2022.

Hráč se v čase utkání 04:25 dopustil přestupku proti Pravidlům ledního hokeje, čl. 48 odst. 48.5. (Nedovolený zásah do hlavy nebo krku) a rozhodčími utkání mu byl uložen Trest ve hře.

Po provedení dokazování videozáznamem shledal předseda Disciplinární komise ELH Viktor Ujčík, že hráč Jaroslav Vlach z boku ve zranitelné pozici atakoval protihráče Martina Zaťoviče, když ho pravým loktem zasáhl primárně do oblasti hlavy a krku a nikterak se nesoustředil na možnost ztížení rozehrávky, ale od počátku najetí na zákrok zřetelně postupoval se záměrem a úmyslem zasáhnout s plnou intenzitou M. Zaťoviče. Hráč J. Vlach měl výhradní odpovědnost za to, aby se svým zákrokem nedopustil bezohledného ohrožení zdraví protihráči a nezasáhl oblast jeho hlavy, což však v daném případě neučinil.

Vzhledem ke způsobu spáchání přestupku shledal V. Ujčík důvody k dodatečnému potrestání a z důvodu, že hráč Jaroslav Vlach byl v uplynulých 2 letech disciplinárně trestán, se rozhodnul uložit hráči trest nepodmíněného zastavení činnosti na 5 soutěžních utkání ELH a finanční pokutu ve výši 10% ze základní odměny hráče.

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/2yWZV50SpnM

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení zabýval na základě podnětu klubu HC VÍTKOVICE RIDERA jednáním hráče Davida Musila v utkaní č. 0141  HC VÍTKOVICE RIDERA - HC DYNAMO PARDUBICE hraném dne 22. 11. 2022.

Posuzovaného zákroku projednávaného v rámci tohoto disciplinárního řízení se hráč dopustil v čase utkání 38:10, přičemž v utkání byl hráči za tento zákrok rozhodčími uložen menší trest za Vražení na hrazení dle čl. 51.2. Pravidel. Předseda Disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se neztotožnil s názorem vyjádřeným navrhovatelem.  Disciplinární řízení bylo zastaveno.

Záznam zákroku najdete na https://www.youtube.com/watch?v=Q5TSsB08Y_Y

Na základě informací uvedených rozhodčími v zápise o utkání č. 127 Mountfield HK – HC KOMETA BRNO hraného dne 6. 11. 2022 se předseda disciplinární komise ELH zabýval nesportovním chováním hostujících fanoušků, kteří v sektoru hostí dvakrát použili pyrotechniku. Vzhledem k tomu, že se jednalo již o druhé takové jednání tuto sezónu je klubu HC KOMETA BRNO uložena pokuta ve výši 15 000 Kč.

 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.