06. 11. 2022 | Tisková zpráva

 

Rozhodnutí předsedy DK ELH

Rostislav Olesz, Lukáš Klimek (HC Olomouc), Adam Musil, David Musil (HC DYNAMO PARDUBICE)

 

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném jednání zabýval jednáním hráče Rostislava Olesze na základě informací ze zápisu o utkání č. 0125 HC DYNAMO PARDUBICE – HC Olomouc hraném dne 03. 11. 2022.

 

Hráč se v čase utkání 11:25 dopustil přestupku proti Pravidlům ledního hokeje, čl. 48 odst. 48.5. (Nedovolený zásah do hlavy nebo krku) a rozhodčími utkání mu byl uložen Trest ve hře.

 

Po provedení dokazování videozáznamem shledal předseda Disciplinární komise ELH Viktor Ujčík, že hráč R. Olesz si musel být vědom, že svůj zákrok povede proti protihráči Tomáši Urbanovi, který z důvodu ztráty stability a rovnováhy, upadnul na kolena a v okamžiku střetu měl jen minimální možnost se střetu ubránit. Hráč Olesz se nesoustředil na možnost pokusit se ztížit protihráči rozehrání kotouče, ale postupoval se záměrem protihráče zasáhnout tělem a dle předsedy Disciplinární komise ELH zasáhl primárně oblast hlavy nebo krku T. Urbana a v daném případě nesl právě R. Olesz výhradní odpovědnost za to, aby se svým zákrokem nedopustil bezohledného ohrožení zdraví protihráče, což neučinil.

 

Vzhledem ke způsobu spáchání přestupku shledal V. Ujčík důvody k dodatečnému potrestání a z důvodu, že hráč Rostislav Olesz byl v uplynulých 2 letech disciplinárně trestán, se rozhodnul uložit hráči trest nepodmíněného zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání ELH a finanční pokutu ve výši 10% ze základní odměny hráče.

 

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/pv3i1owfOAo 

 

 

 

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném jednání zabýval na základě podnětu klubu HC DYNAMO PARDUBICE jednáním hráče Lukáš Klimka v utkaní č. 0125 HC DYNAMO PARDUBICE – HC Olomouc hraném dne 03. 11. 2022.

 

Po prostudování videozáznamu předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Lukáš Klimek zezadu vedeným zákrokem atakoval protihráče Davida Musila, který se čelním postavením k mantinelu snažil odehrát puk, přičemž Lukáš Klimek ze slepého úhlu, v nebezpečné vzdálenosti od mantinelu a ve zranitelné pozici protihráče atakoval a nijak tuto pozici D. Musila nezohlednil, naopak ji zneužil.

 

Lukáš Klimek se nikterak nesoustředil na možnost pokusit se ztížit protihráči rozehrání kotouče a od počátku najetí na zákrok zřetelně postupoval se záměrem zasáhnout protihráče tělem.

 

Uvedeným jednáním hráč Lukáš Klimek dle předsedy Disciplinární komise ELH naplnil bez jakýchkoli pochybností předpoklady provinění ve smyslu čl. 41 Pravidel ledního hokeje (Vražení na mantinel).

 

Vzhledem ke způsobu spáchání přestupku shledal V. Ujčík důvody k dodatečnému potrestání a z důvodu, že hráč Lukáš Klimek byl v uplynulých 2 letech disciplinárně trestán, se rozhodnul uložit hráči trest nepodmíněného zastavení činnosti na 4 soutěžní utkání ELH a finanční pokutu ve výši 10% ze základní odměny hráče.

 

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/5FtkWUsmFdo 

 

 

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se zabýval na základě informací ze zápisu o utkání ve zkráceném jednáním hráče v utkaní č. 0125 HC DYNAMO PARDUBICE – HC Olomouc hraném dne 03. 11. 2022 jednáním hráče Adama Musila.

 

Hráč se v čase utkání 59:36 dopustil přestupku proti Pravidlům ledního hokeje, konkrétně čl. 46 odst. 46.7. (Bitka) a rozhodčími utkání mu byl uložen Trest ve hře.

 

Z dostupných záběrů situace posuzovaného hráčova jednání lze shledat, že Adam Musil reagoval na předchozí jednání Lukáše Klimka, který po tomto jednání byl okamžitě atakován dvěma hráči HC DYNAMO PARDUBICE, načež se v plné rychlosti a bez rukavic zapojil jako čtvrtý hráč do bitky s protihráčem L. Klimkem. Adam Musil v ataku pokračoval i přesto, že byl rozhodčími několikrát a velmi důrazně vyzván, aby svého jednání zanechal, i přes jejich pokusy mu v tomto jednání zabránit, pokračoval ve svém jednání a naopak, opakovaně se snažil protihráče udeřit do oblasti hlavy.

 

Zejména s ohledem na způsob a intenzitu provedení zákroku, předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému potrestání hráče a vzhledem k tomu, že v uplynulých 2 letech byl hráč Adam Musil opakovaně disciplinárně trestán, ukládá hráči trest nepodmíněného zastavení činnosti na 4 soutěžní utkání ELH a finanční pokutu 10% ze základní odměny hráče.

 

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/zP70j7esHEQ 

 

 

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném jednání zabýval na základě podnětu klubu HC Olomouc jednáním hráče Davida Musila v utkaní č. 0125 HC DYNAMO PARDUBICE – HC Olomouc hraném dne 03. 11. 2022.

 

Posuzovaného zákroku vůči protihráči L. Klimkovi projednávaného v rámci disciplinárního řízení se měl David Musil dopustit v čase utkání 59:36, přičemž za naplnění předpokladů k uložení trestu za přestupek Hrubost dle čl. 51 odst. 51.2. Pravidel ledního hokeje mu byl rozhodčími uložen menší trest.

 

Z dostupných záběrů situace lze shledat, že David Musil reagoval na předchozí jednání protihráče Lukáše Klimka, kdy po osobním souboji byl okamžitě atakován jiným hráčem klubu HC DYNAMO PARDUBICE, načež ihned po zákroku se David Musil zapojil jako třetí hráč do bitky, s tím, že v této fázi měl stále rukavice na rukou.

 

David Musil při tomto svém jednání nedbal zřetelných výzev a pokusů čárových rozhodčích, současně se v pokračování jeho ataku snažil zabránit další z hráčů družstva klubu HC Olomouc, načež D. Musil zahodil rukavice a i s vědomím toho, že se Lukáš Klimek nemůže bránit, jelikož již byl atakován dalšími hráči, se ho ranami pěstí pokoušel udeřit do oblasti hlavy, což se mu povedlo a zasáhl protihráče do obličeje, čímž mu způsobil zranění. Uvedeným jednáním hráč dle předsedy Disciplinární komise ELH naplnil předpoklady k dodatečnému trestu za přestupek proti Pravidlům ledního hokeje, a to konkrétně ve smyslu čl. 46 odst. 46.7. (Bitka).

 

Zejména s ohledem na způsob a intenzitu provedení zákroku, V. Ujčík shledal důvody k dodatečnému potrestání hráče a ukládá hráči trest nepodmíněného zastavení činnosti na 2 soutěžní utkání ELH.

 

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/AXFVoFtMpq8 

 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.