06. 04. 2023 | Tisková zpráva

Vyjádření ředitele ELH M. Loukoty a zástupce APK LH v komisi rozhodčích V. Pešiny k utkání hraném dne 5. 4. 2023 HC VÍTKOVICE RIDERA – Mountfield HK

„Ze sportovního pohledu chápu frustraci zástupců vítkovického klubu po včerejším druhém semifinálovém duelu,“ říká Martin Loukota. Obě situace zkoumané brankovým videorozhodčím, které Vítkovice rozporují, byly velmi složité, avšak dle výkladu pravidel ledního hokeje správně posouzené. „Jak gól na 2:2, tak rozhodující branka v prodloužení měli platit,“ potvrzuje Vladimír Pešina (viz příloha).

Ředitel APK LH dodává: „Je pro mě osobně zklamáním chování a vyjádření majitele ostravského klubu Aleše Pavlíka. Je zkušeným funkcionářem, navíc současně prezidentem naší organizace řídící chod soutěže, a mám za to, že i v tak vypjatých chvílích by bylo na místě udržení si nadhledu a odstupu.“ 

„Přestože se to pokusím řešit hlavně interní cestou, považuji s ohledem na platné řády soutěže za logické, že se chováním Aleše Pavlíka bude zabývat Disciplinární komise ELH v součinnosti se mnou jako ředitelem ELH“, dodává Loukota.

 

V příloze na další straně naleznete výklad pravidel ledního hokeje k oběma situacím

Gól na 2-2

Zde bylo zkoumáno:

Trenérská výzva - Nedovolené bránění brankáři

Vykládáno dle pravidla:

69.1. NEDOVOLENÉ BRÁNĚNÍ BRANKÁŘI Toto pravidlo je založeno na předpokladu, že pozice útočícího hráče, ať už v brankovišti nebo mimo něj, by neměla sama o sobě rozhodovat o tom, jestli gól bude, nebo nebude uznán. Jinými slovy, zatímco se v brankovišti nachází útočící hráči, mohou být vstřelené góly za odpovídajících okolností uznány.

Góly nebudou uznány pouze v případě, že:

  1. útočící hráč svým zaujímáním pozice nebo „významným kontaktem” omezuje brankáři možnost volně se pohybovat v jeho brankovišti nebo hájit branku; nebo
  2.  útočící hráč vyvolá úmyslný nebo záměrný kontakt s brankářem, v brankovišti či mimo něj.

Pokud byl útočící hráč natlačen, strčen nebo faulován bránícím hráčem tak, že kvůli tomu přišel do kontaktu s brankářem, nebude takový kontakt pro účely tohoto pravidla považován za vyvolaný útočícím hráčem za předpokladu, že útočící hráč vyvinul přiměřenou snahu se kontaktu vyhnout.

V dané situaci rozhodčí museli posuzovat několik bodů.

  1. Došlo k „významnému kontaktu“ s brankářem, který omezil volný pohyb brankáře v brankovišti? – Před vstřelením gólu nedošlo k významnému kontaktu.
  2. Jak se útočící hráč pohyboval na hranici brankoviště? – Hráč HK po herním kontaktu se soupeřem se dostává do brankoviště. Po tomto kontaktu, vyvine maximální snahu brankoviště opustit.
  3. Kontakt, který mohl mít vliv na situaci z pohledu posouzení BVR a rozhodčími, přichází až v momentě, kdy je kotouč v brance a nemá vliv na vstřelený gól. Tento kontakt je navíc již mimo brankoviště.

38.2. III

Pro změnu rozhodnutí na ledě o „neuznání gólu” je nutné, aby rozhodčí na ledě (hlavní) po kontrole všech dostupných záznamů, které považují za relevantní, a po konzultaci s videorozhodčím IIHF rozhodli, že gól na ledě měl být uznán kvůli tomu, že:

  1. k žádnému skutečnému kontaktu s brankářem, který by vyvolal útočící hráč, nedošlo; nebo
  2. útočící hráč byl natlačen, strčen nebo faulován bránícím hráčem tak, že se kvůli tomu dostal do kontaktu s brankářem; nebo
  3. útočící hráč svou pozicí v brankovišti nebránil brankáři v zákroku, protože tato pozice neměla na hru žádný znatelný vliv

Branka byla správně uznána.

Gól na 2-3

Zde byly zkoumány dva momenty:

  1. Na výzvu brankového videorozhodčího – Zda-li nedošlo ke kopnutí kotouče do branky.

Vykládáno dle pravidla viz. níže.

37.4. ZJEVNÉ KOPNUTÍ Pokud puk vnikne do branky jako přímý důsledek „zjevného kopnutí”, „gól nebude uznán”. Pro potřeby zkoumání záznamu se za „zjevné kopnutí” považuje situace, při které je na záznamu zřetelné, že útočící hráč záměrně uvedl puk do pohybu kopnutím nohy nebo brusle a puk následně vnikl do branky. Gólu nemůže být dosaženo při akci, kdy útočící hráč dopravil puk do branky bruslí za použití „zjevného kopnutí” (ani když se poté puk odrazí od jiného hráče, kromě hole hráče v poli).

Za zjevné kopnutí se považuje situace, kdy hráč aktivním pohybem nohy proti kotouči mu dá energii a uvede jej do pohybu. V naší situaci je toto vyloučeno již tím, že hráč má po celou dobu brusli na ledě a pohyb brždění započne již před odrazem kotouče od betonů brankáře Stezky.

  1. Trenérská výzva týmu HC VÍTKOVICE RIDERA – Nedovolené bránění brankáři

Zde se o nedovolené bránění nemohlo jednat, neboť hráčova hůl byla na kotouči dříve než lapačka brankáře Stezky. Tzn. že brankář neměl kotouč pod kontrolou a ten se tím považoval za volný a hráč HK s kotoučem mohl hrát.

Branka byla správně uznána.

Celá reakce

 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.