APK LH
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Telefon: +420 211 158 032
E-mail: apk@apklh.cz

IČ: 60456892
DIČ: CZ60456892
Číslo účtu: 1733203-504/0600