Asociace profesionálních klubů ledního hokeje

První kroky k současné podobě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje proběhly na začátku 90. let, kdy v souvislosti se společenskými a politickými změnami došlo i k zásadním změnám v řízení a zejména v ekonomickém zabezpečení sportu.

V roce 1990 nejprve vznikla Rada celostátní hokejové ligy, která působila v podstatě jako jedna z komisí České a slovenské federace ledního hokeje. Dalším krokem bylo v dubnu 1991 založení samostatného orgánu Sdružení oddílů a klubů federální hokejové ligy. V roce 1993 v souvislosti s rozdělením republiky došlo ke změně názvu na Sdružení oddílů a klubů extraligy ledního hokeje ČR (SOK ELH). Tento subjekt ukončil činnost 15. 6. 1994 a téhož dne byla založena Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Nově založený subjekt byl a je organizován jako zájmové sdružení právnických osob. První prezidentem APK LH byl pan Jaroslav Pouzar.

Účel APK LH

Účelem APK LH je organizace, řízení a rozvoj extraligy a zastupování jejich účastníků, stejně jako rozvoj a podpora vrcholového hokeje a výchova a podpora talentované mládeže pro účely ELH. Členy APK LH jsou všichni účastníci extraligy. Nejvyšším orgánem APKLH je valná hromada. Jejími členy jsou všichni členové Asociace (14 klubů). Valná hromada rozhoduje o všech podstatných věcech Asociace, schází se přibližně 1x měsíčně.

Činnost APK LH

Činnost APK LH mezi valnými hromadami řídí představenstvo APK tvořené prezidentem (Mgr. Janem Tůmou), viceprezidentem (JUDr. Prokopem Benešem) a členy Ctiborem Jechem, Ing. Alešem Kmoníčkem a Petrem Vosmíkem, MBA. Funkční období je čtyřleté.

Profesionální management APK LH

Od 1. 5. 2022 kdy se APK LH stala řídícím orgánem Tipsport extraligy ledního hokeje, je soutěž řízena profesionálním managementem ve složení: Martin Loukota (ředitel APK LH a ELH), Tomáš Jankovič (manažer ELH), Zuzana Svobodová (vedoucí sekretariátu). Od srpna 2022 je ve funkci zástupce APK LH v komisi rozhodčích ČSLH Vladimír Pešina, který má na starosti agendu rozhodčích Tipsport extraligy ledního hokeje. Od sezóny 2023-2024 je v pozici PR manažera Jan Vtípil, který je zodpovědný za oblast marketingu.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.